slide1slide2slice3
Bộ quần áo phòng dịch

Bộ quần áo phòng dịch

Giá NY: 30,000 đ
Giá bán: 27,500 đ
Khẩu trang y tế ANVI FACEMASK

Khẩu trang y tế ANVI FACEMASK

Giá NY: 25,000 đ
Giá bán: 17,000 đ
Khẩu trang than hoạt tính AnviLife 03

Khẩu trang than hoạt tính AnviLife 03

Giá NY: 33,000 đ
Giá bán: 24,000 đ
Khẩu trang sợi hoạt tính Dr.Kim 07

Khẩu trang sợi hoạt tính Dr.Kim 07

Giá NY: 30,000 đ
Giá bán: 21,000 đ
Khẩu trang sợi hoạt tính Dr.Kim 14

Khẩu trang sợi hoạt tính Dr.Kim 14

Giá NY: 30,000 đ
Giá bán: 21,000 đ
Khẩu trang sợi hoạt tính Dr.Kim 05

Khẩu trang sợi hoạt tính Dr.Kim 05

Giá NY: 30,000 đ
Giá bán: 21,000 đ
Khẩu trang sợi hoạt tính Dr.Kim 12

Khẩu trang sợi hoạt tính Dr.Kim 12

Giá NY: 30,000 đ
Giá bán: 21,000 đ
Chứng nhận chất lượng

Chứng nhận chất lượng

Khẩu trang đạt tiêu chuẩn chất lượng số 972/2009/QLCL do Viện Trang Thiết Bị Và Công Trình Y Tế - Bộ Y tế cấp
 
Thiết kế website  
^ Về đầu trang